Zobacz naszą szczegółową ofertę!

Luty cynowe

Luty do agregatów lutowniczych

Drut lutowniczy

Anody walcowane i lane

Tak jak produkcja i jakość oferowanych lutów cynowych, równie istotna jest dla nas kwestia ekologii. Dbamy o to, aby nasza ingerencja w środowisko była jak najmniejsza, stąd w tym zakresie priorytetem staje się dla nas:

  1. produkcja lutów cynowych o najwyższej czystości i jakości,
  2. ograniczanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i urządzeń,
  3. ograniczanie do minimum terenów, na które nasza działalność może mieć negatywne działanie (lokalizacja działalności w strefie przemysłowej),
  4. racjonalizacja gospodarki energią i wodą – jak najmniejsze zużycie i zanieczyszczenie.

Nasze laboratorium stale weryfikuje skład i czystość produkowanych przez nas lutów.

Posiadamy nowoczesny system nawiewu i odpylania. Nasze kominy wyposażone są w katalizatory, a wentylatory w cyklony, co pozwala nam znacząco ograniczyć emisję pyłów do atmosfery, a przez to nie przyczyniać się do powstawania efektu cieplarnianego. Nasza firma, skupując odpady cynowe, uczestniczy w zagospodarowaniu odpadów z innych przedsiębiorstw.

Środowisko naturalne, Czystość, Ekologia

Nasza unikalna i innowacyjna technologia odzysku cyny nie tylko pozwala reaktywować ją z zanieczyszczeń, ale też ograniczyć negatywne oddziaływanie naszej działalności na środowisko. Związane jest to z faktem przekazywania do utylizacji tylko 1% masy pozyskanego surowca, co potwierdza wysoki poziom efektywności naszej produkcji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż produkcja lutów z wykorzystaniem reaktywowanej cyny stanowi niespełna 20%. Pozostałe 80% cyny wykorzystywanej w procesie produkcyjnym pochodzi z importu.

Firma usytuowana jest w strefie przemysłowej, dzięki czemu negatywny wpływ na środowisko nie obejmuje nowych terenów i ograniczony jest do niezbędnego minimum. Wszystkie dotychczasowe i dalsze działania w zakresie ochrony środowiska ukierunkowane są na wprowadzenie bezodpadowych technologii produkcji.

Zapraszamy do kontaktu