Zobacz naszą szczegółową ofertę!

Luty cynowe

Luty do agregatów lutowniczych

Drut lutowniczy

Anody walcowane i lane

Nasza firma wyposażona jest w urządzenia najnowszej generacji posiadające niezbędne atesty i świadectwa wzorowania i zgodności, dzięki czemu możemy stosować innowacyjną technologię odzysku i produkcji cyny.

Wszystkie produkty podlegają ciągłej kontroli czystości i składu chemicznego w naszym laboratorium. Monitoring ten możliwy jest dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury do analizy spektralnej składu stopów metali na bazie cyny – SPECTROMAX xF. Posiadamy także spektrofotokolorymetr, wysokiej klasy piec muflowy, najnowocześniejsze wagi analityczne niezbędne w pracy naszych laborantów.

Wszelkie urządzenia służące zarówno do produkcji, jak i do analiz laboratoryjnych są utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, dzięki czemu pomiary wykonywane przez pracowników charakteryzują się stałą, dużą precyzją. Stale też unowocześniamy i rozszerzamy wyposażenie laboratorium. Wszelkie badania, pomiary i wzorcowania są zgodne z obowiązującymi przepisami, przyjętymi metodami oraz potrzebami naszych Klientów.

Technologia, Jakość, Spectromax xF

Personel laboratorium posiada odpowiednie kwalifikacje do rzetelnego wykonywania badań. Od 2003 r. współpracujemy z Pracownią Analiz Śladów przy Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w zakresie analizy stopów cyny.

Analizy śladowych zawartości pierwiastków wykonywane są metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej, natomiast analizy ilościowe składników głównych – metodami wagowymi. W ramach współpracy wykonywane były także porównania międzylaboratoryjne oznaczeń wybranych metali, w wyniku których uzyskano zadowalającą zgodność wyników.

Kontrola czystości i składu chemicznego lutów cynowych oraz kontrola wysyłanego do Klienta towaru pod względem ilościowym i rodzajowym pozwala na realizację zamówień zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

Skup zgarów cynowych

Prowadzimy również skup zgarów cynowych (spieków, popiołów itp.). Ceny skupowanych przez nas odpadów ustalamy indywidualnie dla każdego dostawcy. Każdorazowo wystawiamy Kartę Przekazania Odpadów. Zapewniamy odbiór własnym transportem w dogodnym dla obu stron terminie.

_DSC2225
_DSC2208

Zapraszamy do kontaktu